Основні
Порядок денний
Електронні документи
Голосування
Live
Учасники
ЕЦП
Графічні нотатки
Колабораційні
Підготовка ПД
Повідомлення
Розсилка
Мобільні додатки
Організаційні
Управління виступаючими
Управління АРМ
Управління гостями
Управління календарем
Тестове засідання
Розсадка
Адміністративні
Управління користувачами
Active Directory
Управління схемою залу
Логування
Оновлення системи
Налаштування
Інформаційні
Сповіщення
Календар
Довідкові матеріали
Протокол
Інформаційні екрани
Порядок денний
модуль забезпечує перегляд списку усіх питань із прикріпленими матеріалами та списком виступаючих по кожному пункту.
Електронні документи
модуль забезпечує перегляд супровідних матеріалів різних форматів, що можуть бути завантажені користувачем або додані із документообігу організації.
Голосування
модуль забезпечує доступ до проведення голосування та перегляду результатів попередніх прийнятих рішень. У системі передбачено 3 типи голосування: відкрите, закрите та таємне. Кожен з типів може додатково мати кастомні налаштування, такі як кількість голосів для прийняття рішення та формула підрахунку.
Live
модуль здійснює трансляцію виступаючого та його презентаційних матеріалів на екрани робочих місць та інформаційні панелі залу засідань.
Учасники
модуль дозволяє переглянути список усіх учасників засідання та забезпечує індикацію наявності або відсутності кворуму з можливістю налаштування його значення для різних типів засідань.
Авторизація та підпис голосів за допомогою ЕЦП
Електронний цифровий підпис (ЕЦП) використовується для безпечної та надійної ідентифікації користувачів в Системі. Системою передбачені різні сценарії використання ЕЦП. При налаштуванні відповідного сценарію, учасникам засідання доступно підписати кожен свій “голос” використовуючи ЕЦП.
Графічні нотатки
Для кожного учасника засідання доступна можливість додавання нотаток до всіх доступних документів. Нотатки доступні тільки для їх власника.
Підготовка порядку денного
модуль дозволяє організувати колективну роботу над формуванням порядку денного в єдиному середовищі. Присутня можливість прикріплення файлів різних форматів до кожного питання, а використання коментарів та статусів питань порядку денного значно полегшує роботу обговорення та прийняття рішень.
Повідомлення
модуль дозволяє організувати індивідуальні та групові переписки безпосередньо з користувачами системи.
Розсилка
модуль призначено для сповіщення делегатів та гостей засідання про затвердження порядку денного та інші важливі події.
Мобільні додатки
дозволяють надавати мобільний доступ делегатам до порядку денного та супровідним документам. Додатки доступні на платформах Android, iOS та Windows Phone.
Сповіщення
модуль дозволяє сформувати сповіщення щодо всіх типів подій в залежності від ролі користувача. Окрім відображення у системі, сповіщення надходять на електронну пошту та у мобільний додаток.
Календар
модуль відображає події різних типів та розклад використання кімнат засідань організації. Додатково передбачена можливість детального перегляду події та броні кімнати засідання.
Довідкові матеріали
модуль надає доступ до документів різних форматів з можливістю розподілення їх по категоріям, в тому числі інструкцій користувачів..
Протокол
Протокол засідання автоматично формується Системою за попередньо створеним шаблоном в “Налаштуваннях”. Всі дії, виконані під час засідання, автоматично вносяться в Протокол у вигляді текстових блоків, що можуть бути доповнені або приховані з основного Протоколу. Доступний експорт Протоколу у форматі Word.
Інформаційні екрани
модуль дозволяє налаштовувати відображення інформації на інформаційних екранах в залежності від процедури в ході засідання.
Управління календарем
модуль дозволяє створювати та редагувати події, а також керувати типами подій.
Тестове засідання
Тестовий запуск засідання використовується для попередньої перевірки правильності роботи запланованого засідання. Тестове засідання нічим не відрізняється від звичайного, окрім того, що після його завершення всі дані, що генеруються в ході засідання (голосування, протокол та інші), не зберігаються.
Розсадка
Модуль дозволяє виконати розсадку учасників засідання на робочих місцях в автоматичному або ручному режимі.
Управління запрошеними гостями
модуль дозволяє створити списки запрошених гостей, налаштувати права гостя в системі, надати слово гостю та запустити презентаційні матеріали.
Управління робочими місцями делегатів
модуль дозволяє контролювати статуси робочих місць, керувати комп’ютерами та екранами робочих місць, а також управляти ліфтовими механізмами моторизованих екранів. Дії можна виконувати окремо з кожним робочим місцем або з усіма одразу.
Управління виступаючими
модуль дозволяє керувати чергами виступаючих, контролювати час виступу та керувати мікрофонами делегатів.
Управління користувачами
модуль призначений для динамічного управління правами доступу користувачів та гостей з можливістю створення нових типів ролей у системі.
Управління схемою залу
модуль дозволяє відтворити схему будь-якої зали засідань із вказанням розташування робочих місць, камер, інформаційних екранів, з проведенням усієї необхідної конфігурації в одному місці.
Логування
модуль надає інформацію про усі дії в системі з можливістю фільтрації по даті, часу, користувачу, модулю та типу дії.
Оновлення системи
модуль надає доступ до останніх оновлень програмного забезпечення. Завдяки зручному інтерфейсу оновлення системи відбувається за лічені хвилини без необхідності втручання технічних спеціалістів.
Active Directory
модуль дозволяє здійснити інтеграцію із Microsoft Active Directory, що централізовано використовує їх ролі та права та полегшує управління користувачами.
Налаштування
модуль забезпечує управління типами голосування, типами подій, розділами порядку денного, дозволяє кастомізувати інтерфейс системи, змінити локалізацію та інші параметри.